Raskid ugovora u roku od 14 dana

RASKID UGOVORA I POVRAT KUPLJENOG PROIZVODA

Kupac ima pravo (samo ako je račun izdat na fizičko lice, pravna lica NE), raskinuti ugovor o kupoprodaji sklopljen izvan poslovnih prostorija i ugovora na daljinu u roku od 14 (četrnaest) dana računajući od dana preuzimanja proizvoda od strane Kupca. Pisanu obavijest o raskidu ugovora Kupac je dužan dostaviti Prodavatelju na e-mail. U tom slučaju, Kupac se obavezuje vratiti isporučeni proizvod Prodavatelju o svom trošku, na adresu Prodavatelja. Preduvjet ovakvog raskida je da proizvod nije korišten. 
Kupac u svim slučajevima kada vrši povrat proizvoda po bilo kojoj osnovi, proizvod koji vraća Prodavatelju dužan vratiti kompletan sa svim pripadajućim dijelovima i dokumentacijom, a svaka oznaka kojoj je svrha ukazati kako Proizvod nije korišten ili oštećen ne smije biti uklonjena ili oštećena (osim u slučajevima kada se ostvaruje pravo iz jamstvenog lista o odnosu na oznake koje ukazuju da proizvod nije korišten). Kupac je Proizvode dužan vratiti o svom trošku na adresu: ArtOrange Kft. Francia ut 40/b, 1143 Budapest, Hungary

Preuzimanje dokumenta