Raskid ugovora u roku od 14 dana

RASKID UGOVORA I POVRAT KUPLJENOG PROIZVODA

Kupac ima pravo (samo ako je račun izdat na fizičkolice, pravna lica NE),raskinuti ugovor o kupoprodaji sklopljen izvan poslovnih prostorija i ugovora na daljinu u roku od 14 (četrnaest) dana računajući od dana preuzimanja proizvodaod strane Kupca.Pisanu obavijest o raskidu ugovora Kupac je dužan dostaviti Prodavatelju na e-mail. U tom slučaju, Kupac se obavezuje vratiti isporučeni proizvod Prodavatelju o svom trošku, na adresu Prodavatelja. Preduvjet ovakvog raskida je da proizvod nije korišten.

Kupacu svim slučajevima kada vrši povrat proizvoda po bilo kojoj osnovi, proizvod koji vraća Prodavatelju dužan vratiti kompletan sa svim pripadajućim dijelovima i dokumentacijom, a svaka oznaka kojoj je svrha ukazati kako Proizvod nije korišten ili oštećen ne smije biti uklonjena ili oštećena (osim u slučajevima kada se ostvaruje pravo iz jamstvenog lista o odnosu na oznake koje ukazuju da proizvod nije korišten). Kupac je Proizvode dužan vratiti o svom trošku na adresu: iPon Computer Kft. 1134 Budapest, Tüzér utca 13., Hungary

Preuzimanje dokumenta